KÖY HAKKINDA

 

MECİDİYE KÖYÜ MONOGRAFİK ETÜT ÇALIŞMASI

COĞRAFİ KONUM

            Marmara Bölgesi’nin kuzeydoğusunda yer alan Sakarya ili 29º 57´ ve 30º 53´ doğu boylamları ile 40º 17´ ve  41º 13´ kuzey enlemleri arasında yer alır. Doğuda Bolu, batıda Kocaeli, güneyde Bilecik illeri bulunur. Kuzeyden Karadeniz’le çevrili olan ve Aşağı Sakarya havzasında 4817 km² alan kaplayan ilin merkezi 31m. ortalama yükseltiye sahip olan Adapazarı’dır.

            Mecidiye Köyü, Sakarya ili orta kısmının doğusunda yani Bolu sınırına yakın olan kısmında yer alır. Doğusunda Bıçkıdere Köyü, güneydoğusunda Ahmediye Köyü, kuzeyinde Karapürçek ilçe merkezi, kuzeydoğusunda Küçücek Beldesi bulunur. Güneyinde ormanlarla kaplı olan Karadağ, batısında Taşlısırt ve Karapürçek ayrım sırtı ile ayrıldığı Kümelibahçedere  (Uludere) mezrası bulunur. Mecidiye Köyü tam olarak 40º 40´ kuzey enlemi ile 30º 32´ doğu boylamının kesiştiği yerdedir.

            5352 dekar yüzölçümüne sahip olan köy 250-280 metreler arasında yer alır. Karadağ’ın kuzey yamacındaki köy Adapazarı’nı kuşbakışı olarak görür. İstanbul, Bursa, İzmit, Eskişehir gibi büyük kentlerin arasında yer alan köy, bu yüzden gelişmiş ulaşım ağlarının yoğun olarak geçtiği yerlere de yakındır. Bu yönüyle avantajlı bir konumdadır. Köy, Adapazarı kent merkezine 26 km., Karapürçek ilçe merkezine 3 km., Küçücek beldesine 4 km. mesafededir.

 

1971 Mecidiye Köyü İlkokulu öğrencileri: OTURANLAR soldan sağa: Adem Özcan, Aydın Özcan, Resul Delice, Burhan Kılıçkan. ORTADAKİLER: Lütfü Eken, Üzeyir Akgül. AYAKTAKİLER: Abdullah ?, soldan ikinci Mehmet Özkan, Nikail Arslan, esmer Turhan Akgül, Hatice Kahraman, Zekeriyya ?

JEOLOJİK YAPI

            Mecidiye Köyü’nün doğu yakasında III. Zaman (Tersiyer) oluşumlu neojen formasyonlar bulunur. Kireçtaşlarının yaygın olduğu  köyün bu kısmında, bu formasyonlar zaman zaman yüzeye çıkar.

            Köyün batı yakasındaki  I. Zaman (Paleozoik) yaşlı kristalli şistler kuzey kısımda da yaygındır. Bu formasyonların arasına granit formasyonları da karışmıştır. Ayrıca köyün batı yakasında muhtemelen permo-karbonifer dönemine ait bir kömür madeni de bulunur. Kurudere vadisinde bulunan maden sahası bir ara özel bir şirket tarafından işletilmişse de rezerv yetersizliği gerekçesiyle kapatılmıştır.

            Köyün kuzeyinde Adapazarı Ovası’nda killi-kireçli devoniyen arazileri uzanır. Güneyde ise kalker-mermer fazlı paleozoik formasyonlar uzanır. Köyün çevresindeki araziler içinde yer yer Mesozoik araziler de bulunur.

            Köyün hemen yakınında bulunan Keremali Dağı’nda gnays-mikaşist formasyonlar bulunur. Yine bu bölgede Akyazı Kuzuluk civarında jeotermal kaynak bulunur.

 YER ŞEKİLLERİ

            Mecidiye Köyü, Batı Karadeniz dağ sıralarından olan Köroğlu Dağları’nın batı ucundaki son noktası olan Karadağ’ın kuzey yamacında eteğe yakın bir kısımda bulunur. Bir yamaç köyü olan Mecidiye’nin kurulu olduğu yerin ortalama eğimi % 10’dur.

 

                     Mecidiye'den 4. ve 5. Kuşak Muhacir Köylüler   

 

  Köyün güneyinde Küçükdüz Tepesi (600 m.), Büyükdüz Tepesi (654 m.), güneybatısında Dairetarla Tepesi (505 m.), doğusunda Acarlar Tepesi (230 m.) yer alır. Köyün güneybatısında yer alan Karapürçek ayrım sırtı ile batısında yer alan Köselelik sırtları köyü bu yönde sınırlar. Köyün doğusunda ise Türbe sırtı bulunur.

            Aslında Mecidiye Köyü, sözünü ettiğimiz yamaç üzerinde iki vadi arasında yer alır: Doğuda Bıçkıdere vadisi ve batıda Kurudere vadisi. Bıçkıdere’de birçok irili ufaklı şelale bulunur. Bunların içinde en büyüğü yaklaşık 15 m. yüksekliğe sahiptir. Sırtını dağa dayayan köyün önündealüvyonlardan oluşan verimli Adapazarı Ovası uzanır.

Mecidiye Köyünden 3. Kuşak Muhacirler

Ayaktakiler: Mehmet Tercan, Hüseyin Yakıcı, Mustafa Sabri Elamasi (Arabistan'dan misafir), Murat Yakıcı, Behlül Avcı, kucağındaki çocuk Süleyman Elamasi
Ayaktaki çocuk Ebubekir Tazegül, Oturanlar:  Şevket Tercan ve Hasan Kahraman (Molla Hasan)

 

MECİDİYE KÖYÜ’NDE İKLİM

 SICAKLIK

Köyde bugüne kadar görülen en yüksek sıcaklık 41.8 ºC, en düşük sıcaklık ise -14.5 ºC’dir. Köyün kuzeye dönük bir yamaçta olması serinletici etki yapar. Köyde söz konusu değerlerin oldukça değişken bir yapıya sahip olması, köyün bulunduğu yörenin Akdeniz-Karadeniz iklim geçiş bölgesinde olması ile ilgilidir.

 NEMLİLİK VE YAĞIŞ

Yıllık ortalama yağış tutarı 804.5 mm. olan köyde bu değer yıldan yıla iniş çıkışlar gösterir.

Köyde yazın görülen sağanak yağışlar zaman zaman köy deresinin akımını hiç olmadığı kadar arttırır. Bugüne kadar görülen günlük en büyük yağış miktarı 127 mm. ile Haziran ayı içerisinde gerçekleşmiştir.

Köyde daha çok cephesel yağışlar görülür.

Köyde daha çok orografik sisler görülür. Bu sisler kuzeyden gelen nemli havanın köyün bulunduğu Karadağ’ın yamacı boyunca yükselmesi ve belirli bir yükseklikten sonra yoğunlaşarak sise dönüşmesi ile oluşur. Bu yoğunlaşma düzeyi çoğu kez köy seviyesinin (ortalama 250 m.) üzerinde olsa da, kimi zaman köy yerleşim alanı da sisin etkisinde kalır.  İkinci sis türü ise ova sisi şeklinde olur. Gece yükseklerde soğuyarak ağırlaşan hava ovaya çöker. Daha çok, ovada etkili olan bu sisler yükselerek köy seviyesine kadar çıkabilmektedir. Bu sisler çoğu kez köyden, ova üzerinde bir “sis denizi” gibi görünür.

 BASINÇ VE RÜZGARLAR

Köyün bulunduğu yörede en çok kuzeydoğu yönlü poyraz ve kuzeybatı yönlü karayel esmektedir. Köyde yerel rüzgarlar da görülür. Dağla ova arasındaki ısınma farkından dolayı gündüz ovadan dağa, gece ise dağdan ovaya doğru meltem rüzgarları eser.

 BİTKİ ÖRTÜSÜ

Köyde bitki çeşitliliği dikkat çeker. Bir orman köyü olan Mecidiye’de ormanlar günümüzde köyden uzaklaşmıştır. Köy alanı içerisinde fındık bahçeleri hâkim unsurdur. Köyün % 91’ini fındık bahçeleri oluşturur. Köy alanı dâhilinde % 7’lik koru ormanı bulunur. Yerleşim alanı ve diğer araziler % 2’lik paya sahiptir.

Köy çevresinde köy tüzel kişiliğinin sahası dışında yer alan ormanlar geniş yer kaplar. Bu ormanlarda kayın, gürgen, kestane, çınar, akçaağaç, palamut, yabani kavak, meşe ve çam türleri bulunur. Yine orman altında kocayemiş, şimşir, akdiken, ardıç, çobanpüskülü, kermez meşesi, böğürtlen, dikenli mersin, ayı üzümü ve orman gülü gibi bitki türleri bulunmaktadır.

Köyde doğal örtünün dışında insan eliyle dikilmiş meyve ağaçları çoktur. Bu ağaçların bir kısmı Batum kökenlidir. Bu meyveler sadece Mecidiye köyü gibi Batum göçmeni olan köylerde bulunur. Bu meyvelerin içinde armut çeşitleri dikkat çeker.

Hazırlayan: MURAT ŞAHİN (COĞRAFYA ÖĞRETMENİ)

Hava Durumu

Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar33.015833.1481
Euro36.089036.2337
SATILIK İLANLARI